ناحیه اصلی منو
ناحیه منو
امروز : جمعه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۲ ، ساعت : ۱۵:۴۹
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / دسته‌بندی نشده > حیدری طیب: فشار اقتصادی مردم از سومدیریت است نه تحریم ها

حیدری طیب: فشار اقتصادی مردم از سومدیریت است نه تحریم ها

سیدسعیدحیدری طیب نماینده دور نهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی بیستون ،درمورد مسائل روز کشور خاطر نشان شد: فشاراقتصادی مردم از سوءمدیریت است نه تحریم"     حیدری طیب گفت؛ فشاراقتصادی که این ...

سیدسعیدحیدری طیب نماینده دور نهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی بیستون ،درمورد مسائل روز کشور خاطر نشان شد: فشاراقتصادی مردم از سوءمدیریت است نه تحریم”

 

 

حیدری طیب گفت؛ فشاراقتصادی که این روزها بر مردم انقلابی ما وارد شده به جهت سوء مدیریت برخی از مدیران است نه تحریم ها.

 

 

 

نماینده سابق مردم کرمانشاه در مجلس نهم خاطر نشان کرد؛ ملت ایران دربحرانی ترین شرایط خود یعنی زمات ۸سال دفاع مقدس که تمام دنیا باهمه ابزار وقدرت خود مقابل ملت ایران ایستاد ،خود توانایی برطرف کردن نیازهای اولیه خود را داشت وباوجود اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در زیر شدیدترین تحریمهای آمریکا وبرخی کشورهایی اروپایی و وابسته بوده است وبه اصلاح هر ترفند آمریکا دراین۴۰سال برای تحریم ملت ایران داشت به کار برد اما هیچگاه دردستیابی به نیازهای اولیه خود محتاج بیگانگان نشده است.

 

 

حیدری طیب در ادامه افزود؛ مگر وقتی در تولید گندم بنزین خودکفا شدیم امریکا به ایران کمک کردیامگر پیشرفتهای روزافزون ایران درزمینه های هسته ای وصنایع نظامی.موشکی ودانش بنیان اروپا به ایران کمک کرد که اکنون نگران تحریم آنها باشیم.

 

 

 

این نماینده انقلابی ادوار مجلس شورای اسلامی باتصریح به اینکه هدف دشمن از تحریمها فشار برروی ایران است که مردم ایران را تحت فشار  بگذارند گفت: سران مستکبر کشورهای استعمارگر، خود به خوبی به این مساله واقفند که ؛ تحریم علیه ملت ایران به لحاظ اقتصادی ومعیشتی هیچگاه کارساز نخواهد بوداما نمایش تبلیغاتی آنها برای این است که ملت ایران را دلسرد کنند.

 

 

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال رونق وتولید نامگذاری نمودند که در این راستا باید همه مسولین از تولیدملی حمایت نمایند.

 

 

وی افزود: تولید ملی دارای۴محورکاری است.اولین گام حمایت ازتولیداست.گام بعدی پیگیری اجرای صحیح سیاست های اصل۴۴ در جهت تقویت بخش خصوصی و به میدان آمدن مردم است.

گام بعدی بهبود مستمر فضای کسب کار وآخرین گام بحث اشتغال است و ما باید به دنبال طرحی باشیم که باوضعیت فعلی اشتغال چه راهکارهای برای رفع مشکلات بیکاری وجود دارد که همان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

 

 

 

وی درپایان تصریح کرد:ماموریت نماینده انقلابی برای پیشرفت کشور ملزوماتی دارد و اگر نماینده ای بخواهد ماموریت خود را دریابد باید ببیند در محور مختصاتی با دو محور عمودی و افقی((ایمان)) و ((انقلاب اسلامی))،درکجا ایستاده است؟آن چه روشن است.این که((وظیفه شناسی))و((عمل مبتنی برآن))بیش ازآن که مساله ای انتزاعی ونوعی باشد.یک واقعیت عینی ومصداقی است.
اما این نکته که رهبرمعظم انقلاب اسلامی همزمان باوضعیت وشرایط امروز توقع افزون تری دارد وهیچ استدلال ودلیلی نیاز ندارد.کافی است میزان مخاطب قراردادن.دفاع کردن.حمایت کردن ومطالبات ایشان رااز یک فرد مومن انقلابی از اینجا ببینید.
((من انقلابی ام ))یعنی مطیع محض ولایت بودن، در مسیر شهدا و مسیر امام حسین(ع) حرکت کردن است. انقلابی بودن یعنی تبعیت نکردن از دشمن و پذیرفتن شرایطی که احتمالا سختی هم به دنبال داشته باشد و این راه ارزشی را شهدا به ما یاد دادند یعنی ما در مسیر بمانیم تا اینکه جان عزیزمان را فدا کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

سید سعید حیدری طیب در پایین این گفتگو اظهار داشت؛ مقام معظم رهبری امسال راسال رونق وتولیدنامگذاری نمودند، بایدمسئولین به این مهم توجه خاص نموده وبرنامه ریزی واجرای آن رابرای حمایت ازتولیدملی سرلوحه کارخود قرار دهند. تولیدملی رامیتوان درچهارمحورکاری تقسیم کرد.
اولین گام حمایت ازتولیدداخلی .دومین گام پیگیری اجرای صحیح سیاستهای اصل ۴۴برای تقویت بخش خصوصی ودخیل کردن مردم درسرمایه های کشور.سومین گام بهبودمستمرفضای کسب وکار،وگام چهارمبحث اشتغال است که بایدبدنبال طرحی باشیم که باوضعیت فعلی اشتغال چه راهکارهایی برای تولیدشغل وجودداردوتحقق سیاستهای اقتصادمقاومتی راکه میتواند استقلال اقتصادی راضمانت کندبه منصه ظهوربگذاریم.

درپایان بایدعرض کنم که رسالت یک نماینده مردمی درشرایط کنونی برای پیشرفت کشوروعبورازبحرانهای پیش روتوجه داشته باشد.

 

 

نماینده ای که وکیل یک ملت انقلابی و ولایت مداراست، بایدبتواندبااطاعت از رهبر انقلاب به مطالبات ملت که قانونگذاری ونظارت براجرای دقیق آن که از آرمانهای شهدای عزیزملت غیوراست ذره ای قصورنورزد. شهدای ماجان خود را فدا کردند تا آزادی واستقلال وجمهوری اسلامی رابه ملت شریف وقدرشناس ایران هدیه کنند.

مضایق وفشارهای اقتصادی وهجمه به نظام اقتصادی ومعیشت مردم بعنوان یک اهرم فشار،مساله تازه ای نیست ،زیراملت ودولت بعدازانقلاب اسلامی ایران همیشه موردهجمه سیاسی واقتصادی ونظامی نظام سلطه ودرراس آن دولت آمریکابوده،امادرشرایط سخت جنگ تحمیلی وباتمامی تحریمهاملت ایران باوحدتی بی نظیرو باوجودمدیرانی انقلابی ودرخط رهبری توانست توانست باسرافرازی پیروزمیدان شودوتهدیدات وتحریمهارابه فرصت تبدیل کنندوباخودکفایی نه تنهانیازهای جامعه رابرطرف کردندبلکه درخیلی ازمواردهمچون گندم وبنزین به خودکفایی هم برسندودرزمینه هایی همچون استفاده صلح آمیزهسته ای وصنایع نظامی وموشکی ودانش بنیان شاهدرشدوتوسعه چشمگیری بودیم.
ملت فهیم وبصیرایران درهمه شرایط به فرمان رهبری درهرصحنه ای که لازم بوده حضوری چشمگیرداشتند،اما این نابسامانی اقتصادی کنونی رانبایدصرفابه حساب تحریمهاگذاشت زیراکارایی بعضی ازمدیران ومسئولین مابویژه درمحوراقتصادی ومعیشت مردم محصولاتی همچون گرانی وتورم وعدم اشتغال لازم رابهمراه داشته،نمی توان نادیده گرفت ومیتوان گفت که دراین مقطع زمانی عملکردی درشان رفاه وآسایش ملت بزرگ ایران نداشتندومی توان گفت مدیرومسئول بحران وتحریم نبودندوگرنه مقوله تحریم وتهدیدازشروع انقلاب ،تحفه استکبارجهانی و در راس آن آمریکا و دولت های مزدور و وابسته اش بوده است.

نظرات شما

  رضایی می گوید :

  جناب حیدری طیب یک نماینده انقلابی ولایی ارزشی است که همواره درخط رهبری از آرمان ها وارزش ها بوده و خدمتگزار بی منت صادق بامردم بوده است ایشان واقعا درعمل نماینده توانمندی است

  رضایی می گوید :

  باسلام وقبولی طاعات عبادات
  جناب حیدری طیب نماینده ارزشی انقلابی صادق خدمتگزار است وبرای ایشان آرزوی توفیق روزافزون داریم

  رضایی می گوید :

  باسلام وقبولی طاعات خدمت تمام هم استانی ها عزیزگرامی
  حاجی سیدسعید حیدری طیب همیشه درکمال صداقت خدمت صادقانه به مردم نموده ونماد یک نماینده انقلابی است

  محمدی می گوید :

  دورود برحاجی سعید حیدری طیب

خبرنامه ایمیلی

با عضویت در خبرنامه حساب من جدیدترین اخبار اقتصادی را هر شب در ایمیل خود مشاهده کنید